BODYSTAT analýza složení těla

OBJEDNAT!

 

TĚLO JAKO DŮKAZ!

Ve Vital life centru zdraví vám nabízíme to nejlepší z bioimpedanční analýzy! Měření profesionálním přístrojem Bodystat 1500!

Bioimpedanční analyzátory složení těla pracují na principu měření různých složek proudových odporů při průchodu referenčního vzorku tělesnými strukturami. Následně jsou takzvanými predikčními rovnicemi vypočítány hodnoty složení těla v absolutních hodnotách i procentuálně – tuk, aktivní tělesná hmota celkově i s odečtem vodního podílu a celková tělesná voda. Naměřené hodnoty a vypočítané výsledky mají velmi těsný vztah k náročným referenčním metodikám DEXA, hydrodenzitometrie, diluční metody atd. Vyšetření je však rychlé, pohodlné, opakovatelné, pohotově zpracovatelné do trendových a dalších nadstandardních zpráv / manažer těla, celkový wellness profil, analýzy rizika infarktu myokardu a program jeho ovlivnění /.


Bodystat používají předních lékařská pracoviště, např.:

Katedra antropometrie FTVS UK Praha, Centrum obezitologie 1. LF UK Praha, Endokrinologický ústav IKEM Praha – Institut preventivního lékařství, UP Olomouc FTK katedra antropometrie atd.


Máte jedinečnou možnost se na měření BODYSTATEM objednat právě nyní, nebo případně využít mobilní  poradny zdraví.

dsc_0018.jpg - 653.14 Kb 


Proč se měřit?
Snažíte se o redukci tuků,  jste na začátku, nebo v průběhu redukčního programu? S odhodláním začnete cvičit, upravíte své stravování a samozřejmě kontrolujete své úspěchy na váze. Uplyne pár týdnů a váha se stále nemění nebo se mění jen velmi pozvolna. V tuto chvíli je třeba nenechat se rozladit a zmýlit tělesnou váhou. Začnete-li cvičit, tělo se zvýšeným nárokům musí přizpůsobit. To se děje i tak, že se zvětší množství svalové hmoty. Důležité je vědět, že jediné místo, kde se spalují tuky, je právě svalová hmota! Nabírání svalů se po nějaké době zastaví, tělo je připraveno a může intenzivněji vydávat energii z tukových zásob. I když je tedy tělesná váha stejná nebo jen něco málo nižší než na počátku, došlo nejspíš k tomu,
že jste zredukovali tuk, ale též nabrali svaly. Tím se podstatně změnily poměry, ale ne tělesná váha!Pravidelně sportujete, žijete zdravě?  Mějte svoje tělo pod kontrolou!
Pro vaši dobrou informovanost z komplexního pohledu  úspěšnosti vašeho snažení  a také s ohledem na kvalitu svého zdraví by jste měli sledovat nejen analýzu složení těla Bodystatem, která Vám určí přesně i energetické bilance příjmu a výdeje,  ale sledujte pravidelně  i  svůj obvod pasu, krevní tlak, krevní testy od vašeho lékaře – hlavně celkový cholesterol, tryacylglyceroly, acydobazickou rovnováhu,  jaterní testy a případně hormony žláz s vnitřní sekrecí.Vrcholově sportujete?
Jsou na vás kladeny vysoké cíle? Nechte si je naplánovat a potvrdit Bodystatem! Na základě vstupního měření v rámci sportovní přípravy můžeme společně s trenérem zkonzultovat cíl přípravy a její průběh. Naplánujte si vaše prvenství!Pro koho je měření vhodné?
Použitím jednofrekvenčního analyzátoru je měření zcela vhodný pro běžnou populaci -  muže i ženy včetně obézních, sportovce, seniory, dětí  od 6-ti let…  nedoporučuje se  pro těhotné ženy, u lidí s onemocněním ledvin - při užívání diuretik, u lidi s kovovými předměty v těle – např.  stimulátor srdeční činnosti, osteosyntéza apod.Průběh měření?
Pro Vás zcela nezátěžové vyšetření vleže na zádech na lehátku, nebo na podložce  nemusíte odkládat oblečení, postačující je přístup k nalepení elektrod na hřbet  ruky a nárt nohy.  Na těle by jste  neměli mít kovové předměty / např. náušnice, řetízky,  prsteny, hodinky, piercing  apod. /, které jsou v kontaktu s kůží a mohli by zkreslit výsledek vyšetření.  

Pro přesnost výsledků měření je důležité před vyšetřením:
24 hodin před měřením nekonzumovat nápoje s obsahem alkoholu a kofeinu
24 hodin před měřením nevynakládat výraznou fyzickou námahu
2 hodiny před vyšetřením již nejíst a nepít.
Ženy by neměly měření absolvovat v období  prvních dnů menstruace.                                                      
Nenatírat si ruce a nohy žádným mastným krémem - mastnota z krému by způsobila falešně vysoké množství tuku ve vašich výsledcích
Délka vyšetření je cca 15 minut  a následuje zpracování trendové zprávy s komentářem.Výsledek měření?
podle rozsahu zpracované zprávy v programu Body Manager, nebo Wellness :
Množství aktivní svalové hmoty v kilogramech a procentech.
Množství  normální tukové tkáně v kilogramech a procentech.                                                        
Množství nadbytečné tukové tkáně v kilogramech a procentech. 
Doporučené meze normy hmotnosti.                                                                                                                       
Hodnotu bazálního metabolizmu - metabolická potřeba těla v klidovém stavu (kJ).
Hodnotu aktivního metabolismu - metabolická potřeba při pohybové aktivitě (kJ).
Celkové procento vody v organismu - hydratace těla.

Výsledek Bodystatu ukáže, zda byl zvolen správný pohybový režim, nebo pomůže při navolení vhodného programu z nabídky centra zdraví.  
Své opodstatnění má opakované měření. Slouží jako kontrola správnosti doporučení které získáte u  svého poradce.

 

 

Poslední aktualizace: 24. 2. 2020